Privacy

Beeldend kunstenaar Jolanda Hartog respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft zeer vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.
Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden enkel door ons opgeslagen en verwerkt voor het uitvoeren van werkzaamheden en opdrachten zoals u dit aan ons heeft verzocht en wij dit met u zijn overeengekomen.
Uw gegevens zullen nimmer – zonder uw uitdrukkelijke toestemming – voor commerciële doeleinden aan derden worden verstrekt.